Bütünsel Nöro Danışmanlık

Hayatın genelinde farklı seviyelerde yaşanabilecek pek çok sıkıntının çözümünde beyninizin aktif rolü tartışılmazken bunu bireysel olarak geliştirmek işin kişisel ihtiyaçlarınıza yönelik özel eğitim ve danışmanlık hizmetidir. Bütünsel Nöro Danışmanlık içerisinde modern tıp bilgileri, doğu tıbbı bilgileri, tamamllayıcı tıp bilgileri, terapi sistemlerine ait bilgiler, teknolojik bilgilerin birlikteliği ile türetilmiş kişinin ihtiyacının önemsendiği ve ona göre birlikte stratejilerin planlanıp uygulamalarının yapıldığı bir süreçtir. Bugüne kadar pek çok konuda yaklaşık yirmibin kişide uygulanmış ve olumlu sonuçlara ulaşılmıştır.

Yoğun olarak başvurulan konular,

 • İş hayatında stres yönetim kabiliyetinde iyileşme
 • İş hayatında sağlıklı düşünme becerisi
 • Stratejik düşünme becerisini artırma
 • Müzakere becerilerini geliştirme
 • Yönetimde bir adım öteye geçme
 • İletişim becerilerinde ustalaşma
 • Aile ilişkileri ve ikili ilişkileri yönetmede başarı
 • Daha iyi bir hafıza ve sağlıklı olma
 • Yüksek perfomansa erişme
 • Konsantrasyon eksikliği
 • Verimsizlik İradesizlik İnternet bağımlılığı

butunsel-noro-danismanlik

Neurofeedback’e

İhtiyacınız Var Mı?

Bu testteki soruları yanıtlayarak, hızlı bir şekilde Neurofeedback'e ihtiyaç duyup duymayacağınızı öğrenebilirsiniz.

Tanıtım Broşürü