Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları Merkezi şahıslara ve şirketlere bilimsel veri sağlayan, içerik desteği sunan bir akademik araştırmalar danışmanlık merkezidir. İş ve özel hayatınızda, beyin ile ilgili bilgiye ihtiyacınız olan her türlü durum için bilimsel bilgi ve tecrübe ile desteklenmiş içeriklerimizle yanınızdayız.

Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları Merkezi, sinir bilim (neuroscience) alanında araştırmaları takip eden, farklı alandan akademisyenlerin, doktorların, klinik ve deneysel psikologların yer aldığı, aynı zamanda tüm diğer bilimsel alanlarla da etkileşimde bulunan bir bilgi üretim merkezidir. Temel amacımız beyin ile ilgili bilimsel literatür bilgisine doğrudan ulaşamayan ama bu konudaki yeniliklerden haberdar olmak, bu bilgileri günlük hayatında veya profesyonel iş yaşamında kullanmak isteyen insanlara anlaşılabilir ve pratik bir dilde sunmaktır. Günümüzde farklı ölçekte pek çok şirkette, eğitim kurumunda, akademik dünyada ve sivil toplum kuruluşunda bu içeriklerle birlikte sürdürülen projeler, iş birlikleri ve saha araştırmaları mevcuttur. Verinin gücünden yola çıkan iş modelimizde, bilimsel literatürden topladığımız bilgileri sahadaki gerçeklerle buluşturuyor, bunların sonuçlarını yine aynı hassasiyetle uzun vadeli girişimleri destekleyecek şekilde yorumlayıp son kullanıcıya sunuyoruz. Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları Merkezi halen iş dünyasını, eğitim dünyasını ve ebeveynleri kapsayacak şekilde üç temel alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Kurucumuz Uzman Doktor Kerem Dündar Türkiye’de farklı sektördeki pek çok şirketle beyin temelli çalışmalar yapmış, bilimsel bilgileri tecrübe ile birleştirerek ülkemizde “Beyin Dostu Şirket”’ konseptini geliştirmiştir.

Eğitim dünyasında ise öğretmenler için beynin etkin kullanımı eğitimleri ile başlayan yolculuk ebeveyn eğitimlerine uzanmış ve zamanla bu alanda ülke çapında en geniş içerikli müfredata dönüşmüştür. Ebeveynle çocuk arasındaki etkileşimi arttırmak ve ebeveyn beyni ile çocuk beyni arasındaki mesafeyi kapatmak için gereken bilgileri içeren bir içerik seti oluşturulmuş ve pek çok farklı uygulama (workshop) ile desteklenmiştir. Bu konuda pek çok farklı kurum ve kuruluşla iş birliği yapılmakta, konusunda en iyi olan eğitmen ve kurumlarla çalışmaya özen gösterilmektedir.

Hayatın genelini kapsayan becerilerin birçoğu halen kişisel gelişim konuları şeklinde ele alınmakta ve bunlar sunuldukları şekliyle uygulamaya hitap etmemektedir. Oysa Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları Merkezi uzmanlarının geliştirdiği konsept, bu becerileri beynin temel işleyişi üzerine bilimsel bilgiler yardımıyla şekillendirilmiştir. Bu konsept hayatın genelini kavramak, zihinsel problemlerin hayattaki karşılığını bulmak, gençlerin iş dünyasına hazırlanmasını sağlamak, kuşak farklarının toplumda daha etkin yönetilmesi gibi konuları kapsamaktadır. Bu içeriğin güncelliği ve etkinliğini sağlamak amacıyla alanında uzman kişilerle, farklı sivil toplum kuruluşları, şirketler ve üniversitelerle ortak projeler yürütülmektedir.

Kurumumuz, teknolojinin, yapay zekanın, yeni iş konseptlerinin, yaratıcı fikir üretim platformlarının da hem destekçisi hem de iş birlikçisi olarak pek çok projede yerini almakta, yeni nesil bir bilgi veri bankası olarak gelecek vizyonunu her yönü ile ortaya koymaktadır.