Neuroscience for Education

Eğitim dünyasında öğretmenler için beynin etkin kullanımı eğitimleri ile başlayan yolculuk ebeveyn eğitimlerine uzanmış ve zamanla bu alanda ülke çapında en geniş içerikli müfredata dönüşmüştür. Ebeveynle çocuk arasındaki etkileşimi arttırmak ve ebeveyn beyni ile çocuk beyni arasındaki mesafeyi kapatmak için gereken bilgileri içeren bir içerik seti oluşturulmuş ve pek çok farklı uygulama (workshop) ile desteklenmiştir. Bu konuda pek çok farklı kurum ve kuruluşla iş birliği yapılmakta, konusunda en iyi olan eğitmen ve kurumlarla çalışmaya özen gösterilmektedir.

Yaratıcı Ebeveyn